צלמת ירושלים תל אביב ישראל
צלמת ירושלים תל אביב ישראל
צלמת ירושלים תל אביב ישראל
צלמת ירושלים תל אביב ישראל
צלמת ירושלים תל אביב ישראל
צלמת ירושלים תל אביב ישראל

Luba Ternavskaya

photographer


Your stories, my camera…צלמת ירושלים תל אביב ישראל
  • Luba Ternavskaya is a professional photographer
  • with more than 15 years of experience 
  • moved from the Russian outback to Israel 
  • for more than 1000 commercial shoots
  • photographer in studio and outdoors
Follow me on instagram